Empresa

Som una empresa del sector industrial amb més de 25 anys d'experiència, i estem especialitzats en disseny, muntatge i manteniment d'instal·lacions industrials, i a serveis de caldereria i muntatge d'estructures metàl·liques.

Disposem d'unes àmplies instal·lacions d'alt nivell situades a Bescanó (Girona), compostes per un taller de mecanitzats amb màquines i eines de qualitat, un magatzem amb una gran varietat de material i unes oficines per al desenvolupament de les tasques administratives, així com per al desenvolupament de treballs d'aspecte tècnic que es requereixin.

Disposem d'un equip de professionals formats per un personal qualificat i amb una extensa experiència; soldadors homologats, instal·ladors i muntadors de canonades, mecànics i calorifugadors, a més d'oficina tècnica que els podrà assessorar sobre els dubtes i consultes que se li puguin plantejar.

Així mateix, disposem de mitjans de transport i eines mòbils per desenvolupar la nostra activitat en les instal·lacions dels nostres clients si així ho sol·licitessin.

Departaments

Administració

 • Facturació i comptabilitat
 • Compres a proveïdors
 • Preparació de documentació PRL (prevenció de riscos laborals)
 • Ús de la plataforma CTAIMA

Oficina Tècnica

 • Elaboració de plànols amb CAD
 • Realització d'informes i càlculs tècnics
 • Legalitzacions d'Equips a Pressió
 • Marcatge CE d'equips
 • Redacció de Plans de Seguretat i Salut

Operacions

 • Seguiment d'obres
 • Gestió de personal
 • Planificació de projectes amb Microsoft Project

Comercial

 • Confecció de pressupostos
 • Visites a clients