Fabricació i muntatge d'equips

Disposem d'unes àmplies instal·lacions que ens permeten la fabricació de diferents equips de petites i grans dimensions:

  • Dipòsits
  • Col·lectors
  • Bescanviadors de calor
  • Reactors
  • Equips de procés