Projectes

Instal·lació mecànica

Empresa farmacèutica

Serveis de vapor, condensats, aigua, aire comprimit i gasos tècnics

Veure imatges

Fabricació i muntatge de plataformes

Empresa farmacèutica

Plataformes d'acer inoxidable per a unitats productives i sales blanques

Veure imatges

Instal·lació mecànica

Escorxador càrnic

Instal·lació de canonada d'amoníac

Veure imatges

Fabricació i muntatge de col·lector de vapor

Empresa farmacèutica

Col·lector de distribució de vapor

Veure imatges

Fabricació i muntatge de passarel·la

Empresa alimentària

Pasarel·la d'acer inoxidable per accés de manteniment

Veure imatges

Fabricació i muntatge de dipòsit de condensats

Empresa farmacèutica

Dipòsit de recollida de condensats de vapor

Veure imatges

Fabricació i muntatge d'escala/passarel·la

Empresa alimentària

Escala/passarel·la en inoxidable per accés a cinta transportadora

Veure imatges