Oficina Tècnica

El nostre departament d'Oficina Tècnica els hi ofereix assessorament tècnic qualificat i personalitzat per a tot tipus de projectes industrials. Elaborem tot tipus de pressupostos segons demanda del client. Les principals funcions del departament consisteixen en:

  • Direccions d'obra i seguiments de projectes
  • Garantir el compliment dels objectius previs acordats
  • Analitzar i valorar els resultats finals
  • Assegurar la qualitat de les feines i respectar els terminis d'entrega

Així mateix, realitzem plànols, informes i càlculs tècnics. Estem preparats per dur a terme legalitzacions d'Equips a Pressió, així com preparació de documentació pel marcatge CE d'equips que prèviament fabriquem a les nostres instal·lacions.

En quant a Seguretat i Riscos Laborals, redactem Plans de Seguretat i Salut, i preparem la documentació necessària en matèria de seguretat i prevenció de riscos laborals (PRL) que ens requereixen les empreses. Estem habituats a treballar en diferents plataformes digitals de documentació de seguretat.