Instal·lacions industrials de canonades (piping)

Realitzem instal·lacions de canonades (piping) amb els seus corresponents accessoris i valvuleria per a diferents solucions industrials, d'acer al carboni i d'acer inoxidable, per a la conducció dels següents fluids:

  • Aigua
  • Aire comprimit
  • Vapor i condensats
  • Oli tèrmic
  • Producte
  • Gasos
  • Refrigerants
  • Desaigües
  • Altres