Inspeccions d'equips a pressió

Realització de proves a pressió i certificació de posta en marxa d'equips i instal·lacions a pressió, així com proves per a revisions periòdiques.